כמה מילים על סילר

סילר הוא מוצר שמפחית ספיגות ממשטחים כגון: שיש, גרניט, אבן, מרצפות טרצו, שומשום ועוד.
מומלץ מאוד למרוח משטחים כאלו בסילר ולהפחית את ספיגותם ובכך לצמצם את חשיפתם לכתמים.
ישנם שני סוגי סילרים עיקריים:
א. סילרים ״שקופים״- שלא משנים את הנראות של המשטח המיושם כלומר המשטח לפני מריחת הסילר ואחרי המריחה יישאר ויזואלית ללא שינוי.
ב. סילרים שלאחר מריחתם מְשַׁוִּים למשטח ״מראה רטוב״.

הסילר שלנו ״סילר S-1" הוא סילר מוביל בתחום שקוף בצמיגות של מים מסוג ה״אטמים החודרים״ שלאחר ייבושו אינו משאיר סימנים על המשטח המיושם ולאחר יישומו מתרכב כימית עם השכבה העליונה של המשטח.לסילר S-1 יתרונות רבים:

– מגן בפני רטיבות

– מגדיל התנגדות פני האבן לשחיקה

– מפחית את תופעת תפרחת מימן הסידן (EFFLORESCENCE)

– מפחית אפשרות הכתמה

– עמיד בכל תנאי מזג אוויר לאורך זמן

– אינו דליק

– קל ליישום

– נטול ריח וצבע

– ידידותי לסביבה ולמשתמש

הכנה ליישום:המשטח המיועד ליישום חייב להיות נקי ויבש. ניתן לנקות את המשטח באמצעות AMDI או AMD6(תלוי בסוג המשטח).הוראות יישום:החומר ניתן ליישום בהברשה, הספגה או התזה לפי נוחיות המשתמש- צמיגותו כשל מים. יש להמתין 10-20 דקות לאחר היישום ואז לנגב את המשטח היטב במטלית עד ייבושו המוחלט (פעולה זו מאוד חשובה!).יש לאפשר ייבוש במשך 24 שעות לאחר היישום, לפי חשיפתו לרטיבות. אין ליישם את החומר אם טמפרטורת המשטח נמוכה מ7 מעלות או גבוהה מ30 מעלות. משום כך, לא מומלץ ליישם את החומר ביישום חיצוני בשעות צהריים אלא בשעות הבוקר המוקדמות.הערה: עודף חומר יש לנגב מפני המשטח לפני ייבושו שאם לא כך, יווצר משקע בצבע לבן על פני השטח- אותו ניתן להסיר ע״י שפשוף עם סקוטש/צמר פלדה.איטום של מילוי מישקים (רובה) יעשה לפחות 72 שעות לאחר ייבוש הרובה.איטום של משטחי בטון, השלכה וכד׳ רק לאחר גמר אשפרת המשטח. ביישום חומר על הקירות, יש לדאוג להגנת אלומיניום וזכוכית, מגע ממשוך של הסילר עם שני חומרים אלו עלול לגרום להם נזק, שכן החומר הוא על בסיס אלקאלי. לרוב המשטחים מספיק בדרך כלל שכבת יישום אחת. למשטחים סופגניים במיוחד, ייתכן ויידרשו שכבות נוספות.* כושר כיסוי של ליטר הוא בממוצע כ-15 מ״ר תלוי בספיגת המשטח.

ביישום בהתזה יש להגן על דרכי הנשימה באמצעות מסיכת פנים – מומלץ בכל מקרה לנסות את החומר בפינה צדדית נסתרת, לבדיקת קבלת התוצאה הרצויה לפני יישום על כל השטח.

הסילר שלנו AMC6 - סילר ״מראה רטוב״ הוא נוזל מתוחכם המפחית את הספיגות של משטחים טבעיים כגון:שיש, גרניט, ציפחה, כורכר, אבן נסורה ועוד.החומר אוטם את פני השטח המיושם ומדגיש את המרקם הטבעי של המשטח המיושם,ומדגיש את המרקם הטבעי של המשטח המיושם.מריחת החומר מצמצמת את אפשרות ההכתמה של המשטח.החומר ניתן ליישום במריחה, הברשה, הספגה או ריסוס. אין לדלל את הנוזל.לפני יישום החומר יש לוודא כי המשטח המיועד לטיפול יבש ונקי לחלוטיןיש למרוח את החומר עד שהמשטח רווה ולא סופג יותר את החומר, עד קבלת ״שכבה אחידה״.רצוי לא לדרוך על המשטח יממה לאחר היישום.בזמן העבודה עם החומר יש לדאוג לסביבת עבודה מאווררת שכן החומר הוא בעל ריח חריףרצוי לעבוד עם אמצעי מיגון: כפפות, נישמיות, משקפי מגן.כושר כיסוי של ליטר- 15 מ״ר לערך.החומר דליק!!לפני יישום החומר על המשטח המיועד, יש למרוח את החומר על קטע קטן או פינה צדדית/נסתרת, ולוודא קבלת תוצאה רצויה.

A FEW WORDS ABOUT SEALER

Sealer is a product that reduces absorbency from surfaces such as marble, granite, stone, terrazzo floors, sesame etc'.
It is highly recommended to apply such surfaces with sealers and to reduce their absorbency and thus reduce their exposure to stains.
There are two main types of sealers:

A. "Transparent" sealers - that do not change the visibility of the applied surface, ie the surface before the sealer is applied and after the application will remain visually unchanged.
B. sealers that provide "wet-look" appearance. 
Our "S-1" sealer is a leading sealant with viscosity and appearance of water. it belongs to the "penetrating gasket" types,  leaving no marks on the applied surface, and after its application is chemically compounded with the top layer of the surface.
Sealer S-1 has many advantages:
- Protects against moisture
- Increases stone surface resistance to erosion
- Reduces the effect of calcium hydrogen blooms (EFFLORESCENCE)
- Reduces staining
- Durable in all weather conditions over time
- Not flammable
- Easy to apply
- odorless and colorless
- Environmentally friendly and user friendly

Application Preparation:
The surface intended for the application must be clean and dry. The surface can be cleaned using AMDI or AMD6 (depending on the type of surface).
Application instructions:
The material can be applied by brushing, impregnation, or spraying according to the user's convenience - its viscosity is like water. Wait 5-10 minutes after application and then wipe the surface well with a cloth until it is completely dry (this is very important!).
curing should be allowed for 24 hours after application, before its exposure to moisture. Do not apply the material if the surface temperature is less than 7 degrees or higher than 30 degrees. Therefore, it is not recommended to apply the material in an external application at noon but in the early morning.
Note: Excess material should be wiped off the surface before drying or else a white-colored precipitate will form on the surface - which can be removed easily by scrubbing with scotch/steel wool.
joints filling (grout ) should be treated at least 72 hours after the complete drying of the tile.
Sealing of concrete surfaces, castings, etc. only after finishing the surface curing. When applying the material on the walls,  protect aluminum and glass, the contact of the sealer with these two materials can cause damage to them since the material is alkaline. For most surfaces, one application layer is usually sufficient. For particularly absorbent surfaces, additional layers may be required.
* An average liter coverage is about  15 sqm pending on surface absorption.

Our AMC6 Sealer - Wet Look Sealer is a sophisticated liquid that reduces the absorbance of natural surfaces such as:
Marble, granite, slate, limestone, sandstone, and more.
The material seals the applied surface and emphasizes the natural texture of the applied surface
And highlights the natural texture of the applied surface.
Applying the material reduces the surface staining option.
The material can be applied by brushing, impregnating, or spraying. Do not dilute the liquid.
Before applying the material, make sure that the surface intended for handling is completely dry and clean

The material should be applied until the surface is saturated and no longer absorbs the material until a "uniform layer" is obtained.
It is advisable not to step on the surface 24 hours after application.
When working with the material, make sure the working environment is ventilated as the material has a strong odor
It is advisable to work with protective measures: gloves, respirators, goggles.
The cover capacity of 1 liter is about 15 square meters.
The material is flammable !!

Before applying the material to the intended surface, the material should be applied to a small section or side / hidden corner, ensuring that the desired result is obtained.