S-1 .png

 SEALER S-1 סילר 

סילר S-1 הוא נוזל מתוחכם בנראות וצמיגות של מים המשמש להפחתת הספיגות של שיש, גרניט, מרצפות, טרצו, מרצפות סומסום , אבן, סיליקט, אבן נסורה, בטון חשוף, טיח צמנטי, בלוק בטון, אריחי פורצלן ועוד.
לאחר מריחת הסילר, החומר מתרכב כימית עם השכבה העליונה של המשטח ובכך מפחית את ספיגותו ומצמצם את חשיפת השטח בפני הכתמות. הסילר לא משפיע ויזואלית על מראה פני השטח המיושם, כלומר לאחר מריחת הסילר, המשטח נראה כפי שהיה לפני היישום.

יתרונות:

 • מפחית אפשרות הכתמה

 • מגן בפני רטיבות

 • מגדיל התנגדות פני האבן לשחיקה

 • מפחית את תופעת "תפרחת מימן הסידן"  (EFFLORESCENCE)

 • עמיד בכל תנאי מזג אוויר לאורך זמן

 • אינו דליק

 • קל ליישום

 • נטול ריח וצבע

 • ידידותי לסביבה ולמשתמש

הכנה ליישום:

המשטח מיועד ליישום חייב להיות נקי ויבש. ניתן לנקות את השטח באמצעות מוצרינו AMDI או AMD6 (תלוי בסוג המשטח).

הוראות יישום:

החומר ניתן ליישום במריחה, הברשה, הספגה או התזה לפי נוחיות המשתמש- צמיגותו כשל מים. יש להמתין 5-10 דקות לאחר היישום ואז לנגב את המשטח היטב במטלית עד ייבושו המוחלט (פעולה זו מאוד חשובה!)

עודף חומר יש לנגב מפני המשטח לפני יבושו שאם לא כך, לאחר התמצקות הסילר (כמה שעות ) עלול להיווצר משקע בצבע לבן על פני השטח – לא לדאוג ניתן להסיר אותו ע״י שפשוף עם סקוטש/ צמר פלדה.

יש לאפשר ייבוש במשך 24 שעות לאחר היישום לפי חשיפתו לרטיבות, 
אין ליישם את החומר בטמפרטורת משטח נמוכה מ-7 מעלות או גבוהה
מ-30 מעלות. משום כך, מומלץ ליישם את החומר ביישום חיצוני בשעות הבוקר המוקדמות. 

איטום של מילוי מישקים (רובה) יעשה לפחות 72 שעות לאחר ייבוש הרובה.

איטום של משטחי בטון, השלכה וכדו׳. רק לאחר גמר אשפרת המשטח. ביישום חומר על הקירות, יש לדאוג להגנת אלומיניום וזכוכית. מגע ממושך של הסילר עם שני חומרים אלו עלול לגרום להם נזק, שכן החומר הוא על בסיס אלקאלי. לרוב המשטחים מספיקה בדרך כלל שכבת יישום אחת.
למשטחים סופגניים במיוחד, ייתכן וידרשו שכבות נוספות.

כיסוי של ליטר הוא בממוצע כ 15-20 מ״ר תלוי בספיגות המשטח.

אמצעי זהירות:

החומר הוא על בסיס אלקאלי חזק יש ללבוש כפפות מגן ומשקפי מגן
ולהמנע מחשיפת העור בעת שימוש.

במקרה של מגע עם העור יש לשטוף במי ברז

ביישום בהתזה יש לשמור על דרכי הנשימה באמצעות מסיכת פנים

מומלץ בכל מקרה לנסות את החומר בפינה צדדית נסתרת לבדיקת קבלת
תוצאה הרצויה, לפני יישומו על כל השטח

SEALER S-1

a  sophisticated Liquid with the appearance and viscosity of water , used to reduce the absorption of marble, granite, terrazzo tiles,  Sesame tiles , stone, silicate, chipped stone, concrete, and more.

After applying SEALER S-1 ,it merges  with the surface, reduces its absorption , and reduces the exposure of the surface to stains . SEALER S-1 is transparent and dosn't affect visually the appearance of the surface implemented, ie. after applying the sealer, the surface will look as it did before application.

The sealer can be used on: Marble, granite, stone, silicate, sawn stone, terra cotta, concrete, plaster, cement, concrete blocks, porcelain tiles, and more.

Benefits:

 • Reduces EFFLORESCENCE effects (calcium hydrogen "rash" ).

 • increases the resistance of the stone to friction.

 • reduces potential stains.

 • Resistant to all weather conditions over time.

 • Nonflammable.

 • Easy to apply - odorless & colorless.

 • Environmentally and user friendly.

Before applying :

the surface must be clean and dry. Possible to clean the area using AMDI or AMD6 (depending on surface).

Directions for use :

The material can be applied by brush, sponging or spraying according to the user's convenience. After application wait 15-30 minutes and then carefully wipe the surface with a cloth until complete drying. This is very important!

Allow the surface to dry for 24 hours after application, before exposure to moisture.

Do not apply the material if the surface temperature is less than 7 degrees or higher than 30 degrees. Therefore it is not recommended to apply the material in an external application afternoon, but in the early morning. Note: leftovers after application should be wiped from the surface thoroughly before drying. If not, a white residue will be created on the surface - which can be removed easily by scrubbing with a Scotch/steel wool. Sealing joints (grout) must be done at least 72 hours after applying the grout.

Sealing of concrete surfaces, projection, etc. Only after the completion of the surface's "Healing" ( ashpara ) . While applying the material on walls, make sure to protect aluminum and glass. Prolonged contact of the sealer with these two substances may cause them harm since the material contains alkaline. Most surfaces require one "layer". Very Porosive Surfaces may require additional layers.

Average coverage of 1 Liter is of about 15 square meters pending on surface's absorption.

Precautions:

material is alkali strong, Wear protective gloves and goggles and avoid exposing to skin & eyes during use.

In case of contact with skin or eyes, wash with plenty of water.

If applying by spray make sure to protect breathing tunnels with a face mask.

In Any case before applying the material, test it in a hidden corner, to make sure results are as expected