BALANCE ANTI SLIP  באלאנס אנטי סליפ

בלאנס תקנים4.jpg
בלאנס תקנים3.jpg
בלאנס תקנים2.jpg
בלאנס תקנים1.jpg

נוזל מתוחכם המיועד להפחית החלקה ממשטחי ריצוף קרמיקה ואריחי פורצלן כגון : חדרי אמבטיה,מרפסות,שבילי כניסה וכו'.

יתרונות הבאלאנס:

 • לא משנה ויזואלית את מראה פני השטח- המשטח לאחר היישום נראה כפי שהיה קודם.

 • יישום פשוט ומהיר ללא צורך בבעלי מקצוע

 • תוצאות מיידיות- ניתן לדרוך על המשטח מיד בתום היישום

 • התהליך עמיד למספר שנים ואינו מושפע מפגעי הטבע כגון שמש, קור, חום וכו׳.

הוראות יישום:

 1. המשטח המיושם צריך להיות נקי ויבש (מומלץ לשטוף ולייבש יום קודם).

 2. חובה לנער את הבקבוק לפני השימוש (פעולה זו מאפשרת ערבוב טוב של המוצקים שיש בחומר).

 3. יש להתיז את החומר עד קבלת משטח רטוב ואחיד (לא להשאיר "שלוליות") ולהשאירו על פני השטח בין 45 שניות עד 2 דקות.

 4. לאחר 45 שניות עד 2 דקות יש לשטוף עם מים.

 5. לפני הביצוע יש לבדוק את החומר על אריח זהה רזרבי/פינה צדדית נסתרת ע״מ לקבוע כמה זמן להשהות את החומר ולוודא קבלת תוצאה רצויה.

 6. מומלץ לעבוד על מקטעים קטנים בכל פעם ולא לעבוד על שטח גדול

 7. השהייה ממושכת מידי של החומר ע״ג האריח עלולה לגרום לחשיפת האריח לקליטת יתר של לכלוך ולתופעות נוספות לא רצויות.

 8. באריחים מבריקים / לפאטו היישום עלול להפחית מהברק.

 9. מיועד לקרמיקה ואריחי פורצלן בלבד.

תהליך מפחית החלקה- אנטי סליפ

במהלך שנת 2005, פורסם התקן הישראלי בנושא הפחתת ההחלקה שמספרו 2279. 

התקן מפרט את מידת התנגודת במשטחי ריצוף, ומגדיר מהו "משטח בסיכון ", ומה נדרש על מנת להקטין את הסכנה מפני החלקה ומה הבדיקות הנדרשות שיש לבצע על מנת להבטיח עמידה בתקן. 

בדו"ח האיחוד האירופאי וארגון הבטיחות האמריקאי

(Occupational Safety & Health Administration) 

נקבע כי סיבת ה"מוות הלא טבעי" השנייה בהיקפה לאחר תאונות הדרכים נגרמת מנפילה והחלקה. 

משרד העבודה האמריקאי (BLS) פרסם בדו"ח המשרד, כי למעלה מ-220,000 עובדים הפועלים בשרותי הבריאות בארה"ב, נפגעים בשנה מהחלקה במשטחים רטובים. 

ההתעסקות סביב נושא ההחלקה מקיפה את כלל המשק ובכלל זה:בטוח לאומי, 

אגפים לנזקי גוף ורכוש למיניהם במשרד הבריאות והגהות,תביעות משפטיות וחברות ביטוח. 

כתוצאה מהחלקה ונפילה משולמים פיצויים במאות מיליוני שקלים. 

מעל מחצית מקרי ההחלקה מתרחשים בהליכה על משטחים לא בטוחים, שאינם עומדים בכל תקן מפחית החלקה הנדרש באירופה, בארה"ב ובישראל. 

הנזקים שנגרמים מהחלקה ונפילה נובעים בעיקר מריצוף שאינו מתאים לייעודו, ומהווה סכנה ממשית שמותירה בחירה בין שתי אפשרויות: 

1. החלפת המשטח הקיים בריצוף שמתאים לייעודו.

2. טיפול מקצועי במשטח הריצוף הקיים ובכך למזער את הנזק הפוטנציאלי. 

תהליך ה- Anti Slip שלנו ייחודי בכך שאנו יוצרים ריאקציה כימית ע"ג השכבה העליונה של המשטח, תוך כדי "שתילת" שבבי סגסוגת גמישים של מתכות אצילות, ובכך מעלים את מקדם החיכוך מעבר לרמה הנדרשת שנקבעה ע"י מכון התקנים האמריקאי OSHA A.S.T.M, התקן האירופאי EU.Directive 89/654, התקן הישראלי 2279, והתקנות הבינלאומיות כמו LPRL 31/95 . 

תהליך ה- Anti Slip שלנו : 

לא משנה ויזואלית את מראה פני השטח – המשטח לאחר היישום,נראה כפי שהיה קודם, לא פוגע משמעותית ברמת הברק, התהליך הוא מהיר וניתן לדרוך על המשטח מיד בתום ביצוע היישום, התהליך עמיד למספר שנים ואינו מושפע מפגעי טבע כגון שמש, קור חום וכו'. 

לפני תחילת היישום, מומלץ לנסות את החומר בפינה צדדית נסתרת לקביעת זמן ההשהייה הרצוי, וקבלת תוצאה רצויה. 

כיצד פועל תהליך מפחית ההחלקה? 

בחומר מפחית ההחלקה של חברתנו, נמצאים שבבי סגסוגת גמישים של מתכות אצילות, שבבואם במגע עם המשטח המיועד ליישום, מוחדרים לפני השטח (קרמיקה, ואריחי פורצלן ) בתהליך כימי ויוצרים מעין מברשת על גבי המשטח. 

גמישותם של הננו חלקיקים גורמת לכך שבעת מגע בינם לבין סולית הנעל/הרגל היחפה הם גורמים לבלימת הנעל/הרגל ובכך להפחתת ההחלקה.

תנאים בסיסים ויסודיים לשימור המשטח במצב של מפחית החלקה. 

1. לשטיפה יומיומית יש לנקות את המשטח עם AMGR. 

    אחת לחודש (לפי הצורך) יש לנקות את הריצוף עם AMD6,להסרת שומנים ולכלוךהממלאים

    הרווחים בין השבבים ב"מברשת",המכסים אותם וגורמים לביטול תכונות מפחית ההחלקה. 

2. מומלץ לא השתמש בחומרים חומצתיים חזקים לניקוי ולאחזקת המשטח שיושם. 

3. אין להשתמש בחומרי ניקוי הכוללים ווקס לניקוי המשטח שיושם. 

  הווקס ממלא את הרווחים בין השבבים ב"מברשת", מכסה אותם וגורם לביטול תכונות מפחית ההחלקה. 

במקרה והמשטח לא טופל על פי הנדרש, יש להתקשר מיד לחברתנו ולקבל הנחיות כיצד להמשיך בטיפול וכדי למזער את הנזק. 

משטח שלא טופל על פי ההנחיות לא יפחית את ההחלקה. 

היישום: 

1. אינו פוגע בריצוף. 

2. אינו משנה את תכונות ו"אופי "האריח. 

3. תהליך היישום הוא מהיר וניתן לדרוך על המשטח מיד בתום ביצוע היישום. 

4. החומר המיושם עמיד למספר שנים ואינו מושפע מפגעי טבע כגון שמש, קור חום וכו'. 

 

משטח שלא ייושם בו חומר מפחית החלקה יגרום להגדלת: 

1. נזקי גוף ורכוש. 

2. תביעות משפטיות. 

3. מחירי הביטוח. 

4. פגיעה בתהליך פעילות העסק.

Sophisticated liquid designed to reduce slippery from ceramic flooring and porcelain tiles such as bathrooms, balconies, walkways, etc.

Balance Benefits:

• Does not visually change the appearance of the surface - the surface after the application looks as it was before.

• Simple and fast application without the need for professional contractors

• Instant results - immediately after application the surface can be used

• The process is durable for several years and is not affected by natural hazards such as sun, cold, heat, etc.

Application instructions:

1. The applied surface should be clean and dry (recommended to wash and dry a day before).

2. The bottle must be shaken well before use (this allows good mixing of the solids contents in the material).

3. The material should be sprayed evenly until the surface is wet and uniform (do not leave "puddles").

4. After leaving the material upon the surface for 45 seconds to 2 minutes, rinse with water.

5. Before applying the entire surface, test the material on a spare tile or hidden / side corner to determine how long the material should be remained and ensure the desired result.

6. It is recommended to work on small sections at a time and not to work on large areas

7. Prolonged exposure of the material on the tile may cause the tile to be exposed to excessive absorption of dirt and other undesirable effects.

8. the treatment might reduce shine off glossy / lapato tiles.

9. This material is for ceramics and porcelain tiles only.

During 2005, the Israeli Standard institution published stan. No. 2279.

The standard specifies and determines the resistance level of floor surfaces and defines a "hazardous surface", its required scale, and what tests are required to ensure compliance thus minimizing the risk of slipping.

The EU and Occupational Safety & Health Administration report determines that the second cause of "unnatural death" after car accidents was caused by falling and slipping.

The U.S. Department of Labor (BLS) published in its official report that over 220,000 workers and employees are annually injured as a result of wet floor surfaces only In the US.

The issue of slippage covers the entire economy, including national security, divisions of bodily injury, and property damage in the Ministry of Health, Legal Claims, and Insurance Companies.

As a result of the slippage and fall, compensation is paid for hundreds of millions of shekels.

More than half of the slipping occurs while walking on unsafe surfaces, which don’t meet any European / US or Israeli required standard.

The damage caused by slipping and falling is mainly due to flooring that is not suitable for its purpose and is a real danger. This leaves us two choices:

1. Replacing the existing surface with flooring that suits its purpose.

2. Professional treatment of the existing surface, thereby minimizing the potential damage.

Balance is a unique product because of its special chemical reaction upon the tile.

A  flexible alloy chips of noble metals is " planted" on the glaze, thus increasing the friction coefficient to the required standard set by the American Standards Institute OSHA A.S.T.M, European Standard EU. Directive 89/654, Israeli Standard 2279, And international regulations like LPRL 31/95.

Balance anti Slip Process:

A-Does not change visually the appearance of the tile after application, the tile will look exactly as it was before,

B-Does not significantly affect the shining level (except very shiny tiles & lappato tiles)

C-Results are instant, the surface can be used immediately after application is completed,

D-The process is durable for several years and is not affected by natural hazards such as sun, heat, cold, etc.

Before applying the entire surface, we recommend testing the material on a hidden or side corner in order to determine the proper timing of the material on the floor for the desired result.

conditions to preserve the treatment :

1. Daily maintenance should be cleaned with AMGR / AMGR+

2. Once in a while (as needed) the floor should be cleaned with AMD6, to remove fats and dirt that fills & covers the chemical reaction, and thus canceling the nonskid features.

3. It is recommended not to use strong acidic materials to clean and maintain the applied surface.

4. Do not use detergents that contain wax to clean the applied surface. The wax fills & covers the chemical reaction, and thus canceling the nonskid features.

If the surface is not treated as required, please call our company immediately and receive instructions on how to proceed with the treatment and to minimize the damage.

A surface that is not treated according to the instructions will not reduce slipping.

the application:

1. Does not damage the floor.

2. Does not change the features and "character" of the tile.

3. The application process is fast and can be stepped on the surface as soon as the application is finished.

4. The applied material is durable for several years and is not affected by natural hazards such as sun, heat, cold, etc. 

A surface which is not treated with Balance will increase :

1. Damage to body and property.

2. Lawsuits.

3. Insurance prices.

4. Injury to the business activity process